Επιχείρηση Νέα Υποστήριξη Υπηρεσίες Επικοινωνία Forum     Αρχική Περιεχόμενα

Φιλοξενία Ιστοσελίδων

H ArisWeb παρέχει οκτώ διαφορετικά πακέτα φιλοξενίας:

  Mini
 [ 15 mb,     1 pop3 accounts, 0.5GB bandwidth]       4 €
  Lite
 [ 30 mb,     3 pop3 accounts, 0.7GB bandwidth]       7 €
  Standard  [ 50 mb,     6 pop3 accounts, 0.8GB bandwidth]     10 €
  Enhanced  [ 75 mb,   10 pop3 accounts,    1GB bandwidth]     15 €
  Advanced  [100mb,   20 pop3 accounts,    1GB bandwidth]     20 €
  Silver  [150mb,   50 pop3 accounts, 1.5GB bandwidth]     28 €
  Gold  [250mb, 100 pop3 accounts, 2.5GB bandwidth]     45 €
  Platinum  [500mb, 250 pop3 accounts,    5GB bandwidth]     80 €

Η χρέωση γίνεται την 1η κάθε μήνα.
Για τα πακέτα Advanced, Silver έκπτωση 10% αν προπληρωθούν για 1 έτος.
Για τα πακέτα Gold, Platinum έκπτωση 10% αν προπληρωθούν για 6 μήνες,
έκπτωση 20% αν προπληρωθούν για 1 έτος.

Δείτε συγκριτικό πίνακα των πακέτων

Αν κανένα από τα πακέτα μας δεν ικανοποιεί τις ανάγκες σας
Επικοινωνίστε μαζί μας
για να ετοιμάσουμε ένα για σας όπως ακριβώς το θέλετε!!!!

  Επιχείρηση Νέα Υποστήριξη Υπηρεσίες Επικοινωνία Forum   Αρχική Email
© 2003-2023 ArisWeb -=- Υπηρεσίες Διαδυκτίου -=-